Két sắt GS-190 (C1,8m; 660kg)

78,690,000 70,821,000

Thông số Kỹ thuật:

  • K.Thước ngoài (cm): C181 x N107 x S74
  • K.Thước trong (cm): C155 x N95 x S48
  • T.Lượng (kg): 660
  • B.Hành: 60 Tháng.
  • Thương hiệu: U.S.A