Két sắt GWF-61E (C61cm, 62kg)

8,370,000 7,952,000

Thông tin kỹ thuật:

  • K.thước ngoài (cm): C61 x N48 x S53
  • K.thước trong (cm): C48 x N33 x S39
  • T.Lượng (kg): 62
  • Thương hiệu: Hàn Quốc