Két sắt GS-180 (C1,65m;550kg)

70,980,000 63,882,000

Thông số Kỹ thuật:

  • K.Thước ngoài (cm): C165 x N92 x S67
  • K.Thước trong (cm): C140 x N80 x S42
  • T.Lượng (kg): 550
  • B.Hành: 60 Tháng.
  • Thương hiệu: U.S.A