Két sắt GS-170 (C1,65m, 450kg)

56,900,000 51,210,000

Thông số Kỹ thuật:

  • K.Thước ngoài (cm): C165 x N76 x S58
  • K.Thước trong (cm): C140 x N64 x S33
  • T.Lượng (kg): 450
  • B.Hành: 60 Tháng.