Két sắt DD-900 (C99cm,200kg)

22,500,000 20,250,000

Thông số Kỹ thuật:

  • K.Thước ngoài (cm): C99 x N60 x S59
  • K.Thước trong (cm): C77 x N45 x S41
  • T.Lượng (kg): 200
  • B.Hành: 120 Tháng (10 năm).
  • Thương hiệu: Hàn Quốc